Zuzana

PaedDr. Zuzana Mitošinková, PhD.


Zuzana je prvou oficiálnou reprezentantkou Majstra Zhen Hua Yanga na Slovensku. Majster Yang je
zakladateľom systému Kaligrafického zdravia a cvičení Kaligrafickej Yogy a Lotus joga je momentálne
jediným štúdiom v Bratislave, kde Zuzana tieto cvičenia cvičí.
Zuzana sa yoge venuje 15 rokov, je priamou žiačkou Majstra Yanga, a jednou z jeho prvých európskych
medzinárodne certifikovaných inštruktorov Kaligrafickej Yogy – yogy s vedomým prúdením energie Qi
(Čchi) = holistických (celostných) cvičení, kt. vďaka spojeniu yogy s Qigongom, Taichi, kaligrafiou
a meditáciou nie sú čisto fyzické, ale fungujú aj a najmä na úrovni energetického tela, čo má zásadný
vplyv na naše zdravie, prebudenie vnútornej sily [s kt. na rozdiel od sily fyzickej, kt. vekom ubúda,
môžeme naplno disponovať pokým sme v tomto tele] a duchovný rozvoj.
Hoci cvičenia sú spojené s vyše 5000 ročnou históriou Qigongu a odvodené z viac než 400 rokov
tradície rodu Majstra Yanga, do Európy sa dostali len pred pár rokmi. Aj preto, že rodinná tradícia
vnútorných energetických praktík, v kt. sa ako v jedných z mála skutočne zachovalo živé a funkčné
poznanie o produkcii energie a jej využívaní na liečenie, o zdraví, rovnováhe yin a yang a dlhovekosti
bola udržiavaná v tajnosti, odovzdávaná v neprerušenej línii výlučne z deda na otca a z otca na syna.
Až Majster Yang dostal povolenie podeliť sa o toto výnimočné poznanie s verejnosťou. 
Zuzana sa stala jednou z jeho prvých medzinárodne certifikovaných inštruktorov v Európe, obdržala od
neho priamu transmisiu a  v roku 2014 ju Majster Yang požiadal, aby začala cvičenia Kaligrafickej Yogy
vyučovať a rozšírila ich na Slovensku ako jeho prvá oficiálna reprezentantka na SVK. Má za sebou 700
hodín učiteľského výcviku pod priamym vedením Majstra Yanga, usporiadava s ním kurzy a workshopy
nielen na SVK, vedie workshopy a kurzy Kaligrafickej Yogy doma aj v zahraničí a v spolupráci s ďalším
priamym žiakom Majstra Yanga Christianom Kunzom (DE) praktikujú a vyučujú aj vnútorné bojové
umenia Yang Mian rodinného systému Majstra Yanga, z kt. Kaligrafická Yoga vzišla.
Zuzanina cesta ku Kaligrafickej Yoge viedla o.i. cez klasický, ľudový a moderný tanec /2 roky/, volejbal
/8 rokov/ (aj vrcholovo- 1.slovenská národná liga/ženy); cvičenia a meditácie Systému Yogy v dennom
živote (8 rokov); buddhistické meditácie diamantovej cesty (4 roky); popri doktorandských výskumoch
na Kráľovskej univerzite v Londýne a Keele/Anglicko sa zoznámila s ďalšími dostupnými druhmi yogy.
Pociťovala vďačnosť za rôznorodé skúsenosti, no zároveň jej v týchto systémoch chýbala priamočiara
práca s energiou a celostný rozmer. Ten našla až v Kaligrafickej Yoge – cvičení v kt. je yoga obohatená
o úplne inú dimenziu chápania/praktikovania pohybu. Na základe vedomej práce s liečivou
bioelektromagnetickou energiou Qi (Čchi),  vrátane  hlbokého poznania shaolinských a wudangských
mníchov, kt. učili Majstra Yanga je KY jedným z mála vnútorných umení, kde je s yogou spojené
skutočne živé prepojenie Taichi a Qigongu s Neigongom, odvodené z vnútorných bojových umení
(neijia) Yang Mian vyše 400 ročnej rodinnej tradície Majstra Yanga. Takáto nevšedná kombinácia robí
z KY cvičenia s veľmi širokým poľom pôsobnosti.
Mnohí yogíni a yogoví majstri si prostredníctvom KY zlepšujú/prehlbujú vlastnú yogovú prax a
predchádzajú zraneniam. Medzi nich patrí napr. aj svetoznámy Simon Borg Olivier, kt. verejne priznal,
že hoci pred tým, než stretol Majstra Yanga učil yogu viac než 30 rokov, až pri Majstrovi Yangovi pochopil rozdiel
medzi sileným umelým pohybom a pohybom prirodzeným, ktorý je uvoľnený a poháňaný silou zo spodného
energetického centra Dantian. Vďaka takémuto pohybu sa tiež zbavil po zranení z mladosti pretrvávajúcich
bolestí v dolnej časti chrbtice, rýchlejšie si vyliečil zlomeninu kosti predlaktia, naučil sa hýbať bez zvýšenej

námahy, a jeho yogová prax sa neporovnateľne zlepšila práve používaním techník, ktoré sa naučil od Majstra
Yanga. Simon prostredníctvom youtube verejne vzdáva hold Majstrovi Yangovi odhalením, že jeho ponímanie
pohybu v yoge a následnom zdraví, ktoré možno prostredníctvom neho dosiahnuť, nadobudlo aplikovaním
techník od Majstra Yanga úplne nový, omnoho širší/hlbší rozmer.
Vďaka jej širokospektrálnosti cvičia Kaligrafickú Yogu rovnako úplní športoví laici – bežní ľudia všetkých
vekových kategórií, kt. sa týmito cvičeniami liečia, ako aj profesionálni športovci, kt. si zvyšujú výkon
a dosahujú medailové priečky na olympiádach (Torrah Bright, snowboarding – Canberra 2010, zlatá
medaila, Matt Jaukovich, motýlik na 50m, v r.2008 prekonal svetový rekord). Vrcholoví manažéri si týmito
cvičeniami zmierňujú a odstraňujú korporátny a exekutívny stres, syndróm vyhorenia, zvyšujú si výkon
za menšieho výdaja energie; ich podriadení si odvykajú od nezdravej súťaživosti a učia sa zvnútra
chápať synergiu.
Pretože skutočné zmeny, zdravie, radosť, sloboda, prichádzajú zvnútra.
viac info tu: www.kaligrafickayoga.sk