Yoga bodywork a intuitívny dotyk – thai yoga massage

Yoga bodywork a intuitívny dotyk (thai yoga massage)

3.11.-4.11.2018  9:00 – 16:00

Lektor workshopu:       Marcel Nagy 
asistent:                          Nati- a Nati

 
CENA:
  • prihlášky od 20. augusta 2018 cez www.lotusjoga.sk
  • registrácia prebehne po uhradení workshopu.
  • cena: 100,00 €

Tešíme sa na Vás.

Dávať, prijímať dotyk a zdieľať priestor je umenie spolužiitia.
Tento workshop je veľmi vhodný pre yoga lektorov a lektorov pohybových umení, ale taktiež pre páry, kamošov, rodičov aj jednotlivcov, ktorí by radi odomkli svoj potenciál prirodzenosti a intuície dotyku.

Budeme sa učiť sekvencie vzájomne na sebe, vždy v oblečení. Pítomná je blízkosť, dôvera a ohľaduplnosť, žiadne prekročenie komfortnej zóny intimity.

Lektor Marcel:
Umenie masáži nespočíva len v poznaní ľudskej anatómie, ale aj v porozumení ľudskému telu na rôznych
iných úrovniach. Tradičná masáž východného štýlu síce nepomenúva svaly a kosti latinskými názvami,
no o to väčší dôraz kladie na prácu s energetickými líniami. Nemenej dôležitý je aj prístup s rešpektom
nielen k prijímateľovi masáže, ale aj sebe k samému, čo nám vytvorí základ poznania, rozširovanie
obzorov a skvalitnenie dávania a prijímania akejkoľvek masáži.
Thajská masáž je starodávna liečebná technika, ktorá používa akupresúru ako prostriedok na uvoľnenie
svalového, nervového a energetického či citového napätia. Ide o kombináciu akupresúry, reflexológie a
fyzioterapie s asistovaným yoga strečingom. Masáž prebieha na podložke a v plnom pohodlnom oblečení
bez použitia olejov. Masér využíva svoju telesnú hmotnosť na uvolnenie napätia a pracuje tak so Zen
energetickými líniami. Nuad boran, ako je nazývaná thajská masáž, je takpovediac meditáciou v pohybe,
kde masér intuitívne hľadá tie body a línie, ktoré treba uvoľniť.
Na workshope Vám ukážeme a sami si odskúšate ako poskytnúť masáž nie len na základnej úrovni, ale aj
rôzne variácie ako pracovať s odlišnými stavbami a vlastnosťami ľudského tela. Naučíme Vás primárne
techniky thajskej masáže, ako usmerniť dotyk počas masáže na uvoľnenie masírovaného a ako podať
asistované streče pri masáži. Tento workshop sa bude zaoberať nie len dávaním ale aj prijímaním dotyku.

prihlášky od 20. augusta 2018 cez www.lotusjoga.sk
registrácia prebehne po uhradení workshopu.
cena: 100eur

tešíme sa na bdelých ľudí otvorených zdieľať a učiť sa.