Terapia Tancom, zážitkový seminár: Hranice

Lotus joga, Kuzmányho 4

26.január 2018

 

 

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

"Telo je náš prvý domov", Ako mi kedysi povedal môj duchovný majster. Práca s telom je práca so spomienkami a ranným detstvom. Väčšinu pohybových návykov sme si vytvorili v rannom detstve do 5rokov. Terapia Tancom je nástroj na prácu s týmito vzorcami. Vnútornú zmenu dokážeme spraviť zmenou pohybových vzorcov na fyzickej rovine. 

Keď na fyzickej úrovni zažijem novú skúsenosť. Nadobudnem nový vnem\vhľad. Vtedy sa mi to stáva vlastným. Je to moja pravda, pretože som to sám pozoroval a zažil. Telo je najjemnejší prostriedok ako sa dostať do prítomnosti da stavu TU a TERAZ!

Na zážitkovom sebaspoznávacom seminári vás prevediem pocitmi, spolu sa sústredíme na telo, na jeho múdrosť, čo nám hovorí. Budeme kombinovať jemné zážitkové techniky so slobodným intuitívnym pohybom za doprovodu hudby, ktorá sa na hlbokých úrovniach dotkne našej duše a transformuje naše životy. Necháme sa únašať hudbou, staneme sa hudbou.

Téma večera: HRANICE

Pomcou tela a tanca zažijeme ako to máme s hranicami vo svojom živote. Ako si vytvárame hranice? Máme vlastné hranice, ako reagujeme na hranice ostatných? Čo sú to vlastne hranice?

Cena: 25 Eur
kde: Lotus Joga, Kuzmányho 835/4, 811 06 Bratislava
Kapacita: 15 ľudí

Lektor: Martin Šatara
registrácie: majo@taneculice.sk

Dych ako pomocník a liečiteľ

Lotus joga, Kuzmányho 4.

3.február 2018

 

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

ak máte otázky na 0905302652

(DOOBEDIE 8:00 - 11:30)

Teória:

• čo je dýchanie

• nesprávne dýchanie (hypomobilita veľkých kĺbov)

• sympatikus a parasympatikus

• uvoľňujúca pohybová terapia (mobilizácia rebier, uvoľnenie panvy, napriamenie chrbtice)

Teória v praxi:

hodinové precvičenie teoretickej časti

Prestávka od 11:30 do 12:30

Teória:

1. sagitálna stabilizácia, hlboký stabilizačný systém a ich funkcie v organizme

2. vnútorný tlak a funkcia stredu tela

3. bránica a jej funkcie

4. ako uvoľniť bránicu

5. priebeh vývoja života človeka do 1 roka života

6. Uzavretý a otvorený kinematický reťazec

7. Odpovede na prípadné otázky

30 min pauza

Teória v praxi 2-3 hodiny

19:00 - 21:00 Alchemy of Breath

terapia dychom na prebudenie vnútorného liečiteľa. 

Pre koho je workshop určený - pre všetkých!!! (čo sa týka breathworku - po prihlásení Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami). 

Cena: 70 EUR

Obsah a harmonogram WORKSHOPU 

Dýchanie je najzákladnejším automatickým mechanizmom nášho tela, slúžiacim na prežitie. Zamysleli sme sa ale niekedy či niečo tak prirodzené môžme robiť nesprávne? V tomto workshope sa venujeme vzniku prirodzeného a správneho mechanizmu dýchania v spojení s pohybovou terapiou. Vysvetlíme aj rozsiahly vplyv nesprávneho stereotypu. Snažíme sa priblížiť teóriou vývoja človeka do jedného roka života a čo sme sa z neho mali naučiť do dospelosti. Kde viazne naša hybnosť a prečo nás to “oberá o dych“ (sebadiagnostika a precítenie problému). Ako by mali prebiehať modifikácie cvičenia, kým ešte dýchame nesprávne až do nadstavby, kedy sa udržíme v pozícii so zachovaním napriamenia chrbtice a aktivácie bránice. Ako si uvoľniť jednotlivé segmenty tela tak, aby boli pripravené na ťažšie modifikácie cvičenia. Teoretiká časť doplňuje informácie z fyziológie stredu tela. Teória sa prelieva do praxe a vždy pracujeme s informáciami tak, aby boli uvedené dostatočné príklady. Nemusíte sa obávať nedostatku informácii z anantómie alebo fyziológie, prednáška je pestrá na ukážky z oboch týchto oblastí a pútavo približuje informácie tak, aby zaujali laickú aj odbornú verejnosť. 

 

Alchemy of Breath (breathwork) - terapia dychom na prebudenie vnútorného liečiteľa. Touto technikou prepojených nádychov a výdychov prebudíme celý náš systém. Naše telo je archívom všetkého, s čím sme sa narodili, ale aj čo nás v živote stretlo. Naučiť sa žiť s nevyriešenou traumou je možné, ale veľmi nás to limituje. Ľahko nás niečo rozhodí, nezvládneme rôzne situácie a vytvárame si zbytočné prekážky v živote. Čo ak existuje riešenie namiesto dočasnej úľavy? Cesta, ktorá nás spojí s našou vnútornou múdrosťou, súcitom a radosťou?...čo ak je odpoveď v každom z nás a najrýchlejšia cesta k nej je cez náš dych?

Tešíme sa na Vaše pochopenie seba samého!

O Lucke Dratvorovej:

V  praxi využívam poznatky nadobudnuté počas štúdia fyzioterapie na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializujem sa na funkčnú diagnostiku, prevenciu a terapiu porúch pohybového aparátu s cieľom dosiahnuť maximálnu mobilitu a stabilitu kĺbov a mäkkých štruktúr. Venujem sa vývojovej kineziológii dieťaťa v terapii dospelého človeka a nažím sa o návrat ku prirodzenosti základných stereotypov v našom tele ako je dýchanie, pohyb a telesné funkcie. Taktiež sa zameriavam na odbúranie zlých pohybových stereotypov a nácvik posturálne správneho držania tela. 

O Nely Šrámkovej

Pár rokov sa venujem jóge, ale čo ma najviac zaujalo, bola mágia dychu. Práca s ním ma dostala do skúmania čo sa stane, keď sa dychu naplno odovzdáme a necháme ho viesť nás. Študujem techniku Alchemy of Breath, ktorá spája vedomosti z rôznych oblastí týkajúcich sa dýchania, práce s telom a vyvinula sa z techniky Rebirthing (breathwork).

 

Workshop je teoreticko praktický, tak si prineste jogamatky a športové oblečenie. 

Počas workshopu sme pre Vás prichystali malé občerstvenie.

AcroYoga Winter Camp

Lesná Záhrada, Hrubý Šur

AcroYoga Winter Camp s Michalom a Nati. (AcroYoga level 1,2 a Immersion teacher)

23-25. februar 2018

 

 

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

Zimné Acro Sústredenie na ktorom zavládne intenzívna zážitkovo-
tréningová rutina pre celkové zdokonalenie našej praxe, aby sme najmä počas zimy rozvíjali a cibrili techniku na letné šantenie v parkoch. 

Winter Acro Retreat will be intensive experience and fun.
A training routine for the overall improvement of our practice, especially during the winter, we need to calibrate and improove techniques for summer AcroFun in parks.

For English.version scroll down

AcroYoga Winter Camp s Michalom a Nati. (AcroYoga level 1,2 a Immersion teacher)

Zimné Acro Sústredenie na ktorom zavládne intenzívna zážitkovo-
tréningová rutina pre celkové zdokonalenie našej praxe, aby sme najmä počas zimy rozvíjali a cibrili techniku na letné šantenie v parkoch. 
Budeme sa venovať rozvoju Individuálnej, párovej, skupinovej v oblasti Yoga Asana, Gymnastic Skills, Partner Acrobatics, Therapeutic flying a Thai Yoga Massage. Užijeme si veľa spoločnej zábavy. 

Ak prichádzate z ďaleka, je možné sa ubytovať v Lesnej Záhrade už deň vopred na vlastné náklady, alebo môžete za symbolický poplatok 5eur prespať v Lotus Joga (www.lotusjoga.sk)

Cena:
180 eur (záloha 50eur uhradená do 31.12.) 
plná suma uhradená do 31.1. 2017 
200 eur do 1.2 2018
210 eur po 1.2.2018

Môžete/NEMUSÍTE sa prihlásiť vo dvojciach

Prerekvizity zručností - lietať ALEBO basovať:
suported shoulderstand, star, reverse star, low foot to hand.

Prihlásenie mailom na: yogafreaks@gmail.com
meno, počet osôb, ak ste, alebo vo Vašej skupine sú partneri (v živote) a chcete zdieľať izbu, či lôžko, dajte nám o tom v maili vedieť, či ste nevege stravníci, alebo čisto VEGE.

Odhlásenie: 
nenávratných 30% z ceny pre odhlásenie do 5.1. Pre odhlásených do 13.2. 2018 50% z ceny a pre odhlásených po tomto dátume100%. Investícia je prenosná na iného Vami nájdeného AcroYogína.

v cene je zahrnuté ubytovanie na dve noci, 6x strava , miestnosť na cvičenie a malé prekvapenie.

počet miest je vzhľadom k ubytovacej kapacite limitovaný.
zúčasniť sa Winter Campu bez ubytovania nie je možné.

AcroYoga Winter Camp with Michal and Nati. (AcroYoga level2 and Immersion teacher)

 

 

________________________ENGLISH______________________
Rezidential AcroYoga Winter Camp with Michal and Nati (AcroYoga level 1,2 and Immersion teacher)

Winter Acro Retreat will be intensive experience and fun.
A training routine for the overall improvement of our practice, especially during the winter, we need to calibrate and improove techniques for summer AcroFun in parks.
We will focus on developing the Individual, Pair, Group in Yoga Asana, Gymnastic Skills, Partner Acrobatics, Therapeutic flying and Thai Yoga Massage. We enjoy a lot of fun together.

If you come from far, it is possible to stay in Lesná Záhrada already one day ahead at your own expense, or you can spend a night for a symbolic 5eur fee at Lotus Joga (www.lotusjoga.sk)

Location: Permacultural Project- Lesná Záhrada, Hrubý Šúr, Slovakia (25 Km from Bratislava)

the price of the stay is: 180 euros paid in full amount till 31.12. 2017
200 eur to 1.2.2018
210 eur after 1.2.2018

The price includes two nights accommodation, 6x food, exercise room and a small surprise.

Cancellation policy:
irrecoverable 30% of the price if cancelled till 5.1., Until 13.2. 2018 50% off for cancellation. From this date is 100% irrecoverable. The of the investment is portable on another AcroYogin you find.

The number of spots is limited due to the accommodation capacity.
Attending Winter Camp without accommodation is not possible due to capacity or the room and this amazing structure.

You can / DO NOT sign in two

Prerequisites for Skills - Fly or Base:
suported shoulderstand, star, reverse star, low foot to hand.

Subscriptions by mail to: yogafreaks@gmail.com
name, number of people if you are or in your group are partners (in your life) and want to share a room or bed, let us know if you know little or no VEGE.

We are looking forward for new people, for more or less experienced, superheroes, fairis, unicorns, AcroYogis.....

nati, michal and AcroCrew

Ashtanga Yoga: Inner And Outer Experience with Boris Georgiev

HOTEL TRY STUDNIČKY

(for English look below)

Boris Georgiev (www.ashtanga.at)
Renee Sunbird (www.reneesunbird.com)
Nati-a Nati (Lotus Joga, Riverpark Danceschool)
Lune Nadush (Divine Healer) 

19-22. apríl 2018

 

 

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

Namasté Ashtangis, 
pozývame Vás na tento intenzívny pobyt, kde okrem priestoru na prax bude aj priestor na rozvoj vnútorného rozmeru.
Tím super skúsených lektorov, ( ktorých Vám postupne predstavíme), Vám pomôže vlastný vnútorný rozmer nájsť, zažiť a zaintegrovať do praxe Ashtanga Yoga.

 

Namasté Ashtangis,
We are inviting you to this intensive retreat. There will be space for your asana practice, but we will also guid you to connect and experience the dimension within. Your own experience is unique and it's just yours.
The team of highly experienced teachers (which we will gradually introduce you) will guide and help you to find, and connect the inner, ourher realm and unify.

ŠTRUKTÚRA:
Ashtanga Yoga: Ranná Prax, Teória, Teória aplikovaná v Praxi, História a Filozofia, otázky a odpovede
Meditácia: precitnutie a priamy vhľad cez dych a meditaciu 
Umenie uvoľnenia a regenerácie cez Yoga Nidra a Thai Yoga Healing Arts techiky.

CENA:
280 eur pre prihlásených do 20 januára 2018
300 eur pre prihlásených do 25 marca 2018
320 eur pre prihlásených po 25 marci 2018
Záloha 100 eur. 

Po prihlásení stačí poslať zálohu 100 eur. V prípade dohlásenia do 1 apríla 2018 je vratných 50% zálohy, po tomto termíne je záloha nevratná, ale je možné nahradiť prihláseného učasníka iným účastníkom.

* Plná suma uhradená do 31 marca 
* je možné vystaviť faktúru

V cene je zahrnuté: Prax a Učenie, Pobyt na 4 dni a 3 noci na dvoj lôžkových izbách, raňajky, vstup do welness na každý deň, malé prekvapenie.

*Ak s Vami príde niekto necvičiaci, cena pobytu bude výrazne zvýhodnená, tak isto ak by ste chceli prísť čí odísť o deň či dva skôr, alebo neskôr.

viac info: www.lotusjoga.sk, Facebook:Lotus Joga
registrácia: yogafreaks@gmail.com
Viac info čoskoro.

*ASHTANGA YOGA- inner and outher experience*
(for Slovak look above)
Teachers:
Boris Georgiev (www.ashtanga.at)
Renee Sunbird (www.reneesunbird.com)
Nati-a Nati (Lotus Joga, Riverpark Danceschool)
Lune Nadush (Divine Healer)

___________________________________________

*STRUCTURE:*
Ashtanga Yoga: Early Practice, Theory, Theory Applied in Practice, History and Philosophy, Questions and Answers
Meditation: Reciting and direct vision through the breath and meditation
The art of relaxation and regeneration through Yoga Nidra and NUAD - Thai Yoga Healing Arts Techics.

*THE PRICE:*
280€ early bird registration before January 20, 2018
300€ registration until March 25, 2018
320€ registration after March 25, 2018
Deposit 100€

After signing in, you only need to send a deposit of 100 euros. In the case of cancellation before April 1st, 2018, 50% of the deposit is refundable; after that date, the deposit is not-refundable, but you can send a friend to take your spot.

* Full amount has to be paid before March 31st.

The price includes: Practice and Learning, Stay for 4 days and 3 nights on double rooms, breakfast, entrance to wellness area for every day, a small surprise.

* If you interested, but according to your schedule you would like to stay one or two days longer or shorter, just let us know the cost of your stay will be adapted!

more info: www.lotusjoga.sk, Facebook: Lotus Joga
registration: yogafreaks@gmail.com
More info soon.

SunMoon Yoga Holidays - Mágia Prebúdzania

HOTEL TRY STUDNIČKY

Štvrtý zážitkovo-vzdelávací pobyt na Troch Studničkách 

10-13.Máj.2018

 

 

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

Sun Moon Yoga Holidays je štvrtým pokračovaním zážitkovo-vzdelávacích pobytov na Troch Studničkách zameraných na metódy Jogy, Meditácie a pre rozvoj vyrovnanej, slobodnej bytosti.
Zažijeme ako rozpoznať kvality a pôsobenie techník a náuk v našej vlastnej praxi, naučíme sa ako ich používať ďalej či už pri skupinových cvičeniach, alebo sólo cvičení doma.

Koncentrácia,meditácia, vedomie, uvedomenie, pokoj. Prečo a ako na to? Techniky pre západnú myseľ, ktoré posunú vaše porozumenie a vnímanie tejto praxe výrazne. 

Yoga Asana, ako načúvať telu a cvičiť podporne, rozvíjať svoju rutinu a ako to všetko prepojiť z rytmom nášho bežného života.

Pranayama záklay kontroly prúdenia životnej energie cez dych.

Thai Yoga massage ako zdieľať, prijímať a dávať kvality života cez dotyk. (extrémne príjemný a hlboký zážitok)

Yoga Filozofia a história ako sa to rozvinulo a odkiaľ sa to všetko jogové vzalo, čo z toho a prečo je stále aktuálne aj v dnešnej dobe.

V cene je zahrnuté: Prax, ubytovanie, vstup do spa na každý deň a raňajky, malé prekvapenie.

Earlybird cena 260€ pre prihlásených z uhradenou zálohou 100€ do 27 marca 

Plná suma po 27 marci je 280€

50% zo zálohy je možné vrátiť z vážnych dôvodov neprítomnosti prihláseného účastníka na pobyte do 26.4. 2018. Po tomto dátume je záloha nenavratná, ale prihláseného účastníka môže nahradiť iný, ešte neprihlásený účastník.

Deň otvorených dverí

LEKCIE V TIETO DNI SÚ FREE

8-9.12.2017

 

 

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

Pozývame všetkých Joga Possitives aj tých ktorí ste zvedaví ako to u nás v Lotus Joga vyzerá, či kde a ako sa cvičí Joga a iné aktivity. 
V týchto dňoch môžete skúsiť jednotlivé lekcie, či prísť si posedieť priateľmi.
Čajové rituály, Občerstvenie, Pitie, Posedenie v Lotus Joga Chill Oute, Zľavy na permanentky, Lotus Joga obchodík

LEKCIE V TIETO DNI SÚ FREE

Piatok: 
17:30- 19:00 Ashtanga Yoga s Nati
17:30- 18:30 Terapeutická Joga s Jurajom
17:30 - 18:30 Jogová Terapia s Janou 
19:00 - 20:00 Yin Yoga s Adkou
19:00- 21:00 AcroYoga Jam Session 
19:45- 21:00 Kirtan

Sobota:
9:00- 10:30 Precitnutie a Priamy vhlad cez dych a meditaciu s Lune 
11:00 - 12:00 Tradičná HaTha Yoga a PranaYama s Vandou
12:15- 13:15 Yoga Flow s Peťkou
12:00- 13:30 (ukážka) Pre- Teachers Training Yoga Mozaique s Ivanou Csomosovou
15:00- 17:00 Thai Yoga Massage s Ivanou a Nati

15:00- 16:30 Kaligrafická joga Zuzana a Christian

Na lekcie sa môžete prihlásiť na recepcii v Lotus Joga, alebo na 0948029480 - počet ľudí a lekcia (stačí sms)

AcroYoga Intermediate Workshop

2.12.017  o 10:00 - 17:00

AcroYoga Intermediate  Workshop s Nati a Michalom

 
☆ Workshop s Nati a Michalom v Lotus Joga pre pokročilejších ☆

.

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

 

CENA:
  • 30eur/osoba     - predregistrovaná
  • 35/osoba           - v deň workshopu
  • Piatková AcroYoga Jam Session v Lotus Joga je pre účastníkov workshopu zdarma,
Tešíme sa na Vás.

 AcroYoga Intermediate Workshop

Prídťe zažiť radosť zo spoločného zdokonaľovania, nové výzvy a rozšíriť si osobný horizont možného akrobatického aj terapeutického aspektu v AcroYoge.

- Jogové Acro Pozície
- Prechody a sekvencie
- veľa kreativity a Acro prekvapení
- Thai Yoga Massage a flying therapeutics
AcroYoga spája múdrosť jogy, dynamický výkon akrobacie a vyživujúce liečivé umenie, čo vedie k praxi, ktorá kultivuje dôveru, hravosť a komunitu prostredníctvom systematického prístupu naštrukturovaného tak, aby rozvíjal každého zúčastneného.
Na tomto jednodňovom workshope pod vedením Level 2 AcroYoga inštruktora Nati a Michala rozviniete svoje schopnosti ako Base či Flyer zvýšite si fyzickú kondíciu, flexibilitu, spoznáte nových priateľov a efektíve prežijete čas!
Nemusíte, ale môžete prísť s partnerom/ kou
Vítaní sú všetci aj s menšou skúsenosťou. Skúsenejším AcroYogínom ponúkneme viac pokročilých prechodov a statických pozícii na ktoré sa budeme sústrediť.