Shamatha meditácia (Shamatha meditation)

Lotus joga, Kuzmányho 4, 811 06 Bratislava

 3.apríl 2018 10:00-12:00

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

ak máte otázky na 0905302652

Hovorí sa, že rozdiel medzi praktizovaním buddhismu so shamatha a bez samatha meditácie je ako rozdiel medzi stopami slona a stopami myši. 
Shamatha je sansritské slovo, ktoré odkazuje na kvalitu mysle úplne oslobodenej od agitácie a od otupelosti. Myseľ, ktorá pokojne spočíva v stave veľkej jasnosti a ovládaní všetkého, čo vedie jej pozornosť. Aj keď samatha nie je cieľom buddhizmu, je jeho živou súčasťou. 
Chamtrul Rinpoche bude hovoriť o tom ako sa dopracovať k shamatha a tiež bude hovoriť o jej prirodzených vedľajšich produktoch, akými sú vnútorný pokoj, jasnozrivosť, a fyzické zdravie.

Prosim registrujte sa na adrese katkatesarova@gmail.com
Všetky prednášky a meditačné stretnutia sú bez poplatku. Donácie su veľmi vítané.


It is said that the difference between the practice of Buddhism with and without Shamatha, is like the difference between the footprints of an elephant and a mouse. Shamatha is a Sanskrit word that refers to a state of mind that is free from all agitation and dullness, and which calmly abides with great clarity and power on anything that it directs its attention to. Even though Shamatha is not the goal of Buddhism, it is, however, a vital part of its path. Chamtrul Rinpoche will talk about how to attain Shamatha, and he will also talk about its natural byproducts, such as inner peace, clairvoyance, and physical health

These teachings are by donation and will be given in English with Slovak translation.
Booking for events are not required, please feel welcome to come along. 
To secure the place please send an email to: katkatesarova@gmail.com