Olga

Cvičenie PILATES  pre začiatočníkov – Mat work

Systém cvičení na podložke tvorí základ metódy Pilates. Dokáže odstrániť získané disbalancie a pohybové zlozvyky, zvýšiť fyzickú kondíciu bez preťažovania kĺbov a v konečnom dôsledku vedie k zdravému sebavedomiu a konfortnému pocitu vo vlastnom tele.

V tomto úvodnom kurze sa zameriame na  základný súbor cvičení, pri ktorých sa naše telo posilní, natiahne, získa oporu pre pohyb v „centre sily“, skvalitní dýchanie, a cez koncentráciu mysle povedie k harmonickému  pohybu celého tela. Cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie.

Mgr. Oľga Letenajová, Art.D  je  tanečný pedagóg s dlhoročnou praxou vo vyučovaní moderných tanečných techník a tiež absolventka kvalifikačného školenia Inštruktor Pilates,  akreditovaného Ministerstvom školstva SR.