Ashtanga Yoga: Inner And Outer Experience with Boris Georgiev

HOTEL TRI STUDNIČKY

(for English look below)

Boris Georgiev (www.ashtanga.at)
Renee Sunbird (www.reneesunbird.com)
Nati-a Nati (Lotus Joga, Riverpark Danceschool)
Lune Nadush (Divine Healer) 

19-22. apríl 2018

 

 

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

Namasté Ashtangis, 
pozývame Vás na tento intenzívny pobyt, kde okrem priestoru na prax bude aj priestor na rozvoj vnútorného rozmeru.
Tím super skúsených lektorov, ( ktorých Vám postupne predstavíme), Vám pomôže vlastný vnútorný rozmer nájsť, zažiť a zaintegrovať do praxe Ashtanga Yoga.

 

Namasté Ashtangis,
We are inviting you to this intensive retreat. There will be space for your asana practice, but we will also guid you to connect and experience the dimension within. Your own experience is unique and it’s just yours.
The team of highly experienced teachers (which we will gradually introduce you) will guide and help you to find, and connect the inner, ourher realm and unify.

ŠTRUKTÚRA:
Ashtanga Yoga: Ranná Prax, Teória, Teória aplikovaná v Praxi, História a Filozofia, otázky a odpovede
Meditácia: precitnutie a priamy vhľad cez dych a meditaciu 
Umenie uvoľnenia a regenerácie cez Yoga Nidra a Thai Yoga Healing Arts techiky.

CENA:
280 eur pre prihlásených do 20 januára 2018
300 eur pre prihlásených do 25 marca 2018
320 eur pre prihlásených po 25 marci 2018
Záloha 100 eur. 

Po prihlásení stačí poslať zálohu 100 eur. V prípade dohlásenia do 1 apríla 2018 je vratných 50% zálohy, po tomto termíne je záloha nevratná, ale je možné nahradiť prihláseného učasníka iným účastníkom.

* Plná suma uhradená do 31 marca 
* je možné vystaviť faktúru

V cene je zahrnuté: Prax a Učenie, Pobyt na 4 dni a 3 noci na dvoj lôžkových izbách, raňajky, vstup do welness na každý deň, malé prekvapenie.

*Ak s Vami príde niekto necvičiaci, cena pobytu bude výrazne zvýhodnená, tak isto ak by ste chceli prísť čí odísť o deň či dva skôr, alebo neskôr.

viac info: www.lotusjoga.sk, Facebook:Lotus Joga
registrácia: yogafreaks@gmail.com
Viac info čoskoro.

*ASHTANGA YOGA- inner and outher experience*
(for Slovak look above)
Teachers:
Boris Georgiev (www.ashtanga.at)
Renee Sunbird (www.reneesunbird.com)
Nati-a Nati (Lotus Joga, Riverpark Danceschool)
Lune Nadush (Divine Healer)

___________________________________________

*STRUCTURE:*
Ashtanga Yoga: Early Practice, Theory, Theory Applied in Practice, History and Philosophy, Questions and Answers
Meditation: Reciting and direct vision through the breath and meditation
The art of relaxation and regeneration through Yoga Nidra and NUAD – Thai Yoga Healing Arts Techics.

*THE PRICE:*
280€ early bird registration before January 20, 2018
300€ registration until March 25, 2018
320€ registration after March 25, 2018
Deposit 100€

After signing in, you only need to send a deposit of 100 euros. In the case of cancellation before April 1st, 2018, 50% of the deposit is refundable; after that date, the deposit is not-refundable, but you can send a friend to take your spot.

* Full amount has to be paid before March 31st.

The price includes: Practice and Learning, Stay for 4 days and 3 nights on double rooms, breakfast, entrance to wellness area for every day, a small surprise.

* If you interested, but according to your schedule you would like to stay one or two days longer or shorter, just let us know the cost of your stay will be adapted!

more info: www.lotusjoga.sk, Facebook: Lotus Joga
registration: yogafreaks@gmail.com
More info soon.