Atka

Atka

Andreu zaviedla Cesta cez meditácie a shiatsu terapie tiež k Joge. Osobnú skúsenosť a poznatky starých učení zdieľa s láskou aj na svojích hodinách Yin Joga Meridiany. Spájanie jednotlivých častí človeka v celistvú bytosť, harmonizácia yin a yang sily alebo stavu, kultivácia toku energie je predmetom jej úprimného záujmu, štúdia a praxe formou shiatsu na podkladoch tradičnej čínskej medicíny (od r. 2008, ČR, SR, India). Individuálne učenie jogy obdržala od majstra Omnamahshivay guru počas svojho niekoľkomesačného pobytu v Indii (2013, Varanasi). Spoznala postupne aj ďalšie terapie a cvičenia. Medzi najesenciálnejšie považuje čikung a v 2016 zažila aj krajinu zrodu tohoto umenia – Čínu. V tom roku aj úspešne ukončila viacročný psychoterapeutický výcvik pre pomáhajúce profesie. Podobný smer vyštudovala a dlhé obdobie pôsobila v oblasti vzdelávania dospelých. Venuje sa tiež koncertnej činnosti, od útleho veku hrá na husle a spieva. Hlas vníma ako jemný nástroj tela pre vyjadrenie duše. Verí, že keď celé telo funguje vyvážene, tak aj hlas rezonuje vo svojej prirodzenej frekvencii, myseľ je v pozícii tichého služobníka srdca, ktoré radostne vibruje, teda zažíva stav harmónie energií = zdravia. 

Život znamená pre ňu tvorivosť, zdieľanie, komunikáciu, objavovanie, slobodu, odvahu, hravosť a pripravenosť v každom momente.