AcroYoga Winter Camp

Lesná Záhrada, Hrubý Šur

AcroYoga Winter Camp s Michalom a Nati. (AcroYoga level 1,2 a Immersion teacher)

23-25. februar 2018

 

 

Pri registrácií prosím uviesť:

Názov Workshopu, Meno, Tel. číslo

Zimné Acro Sústredenie na ktorom zavládne intenzívna zážitkovo-
tréningová rutina pre celkové zdokonalenie našej praxe, aby sme najmä počas zimy rozvíjali a cibrili techniku na letné šantenie v parkoch. 

Winter Acro Retreat will be intensive experience and fun.
A training routine for the overall improvement of our practice, especially during the winter, we need to calibrate and improove techniques for summer AcroFun in parks.

For English.version scroll down

AcroYoga Winter Camp s Michalom a Nati. (AcroYoga level 1,2 a Immersion teacher)

Zimné Acro Sústredenie na ktorom zavládne intenzívna zážitkovo-
tréningová rutina pre celkové zdokonalenie našej praxe, aby sme najmä počas zimy rozvíjali a cibrili techniku na letné šantenie v parkoch. 
Budeme sa venovať rozvoju Individuálnej, párovej, skupinovej v oblasti Yoga Asana, Gymnastic Skills, Partner Acrobatics, Therapeutic flying a Thai Yoga Massage. Užijeme si veľa spoločnej zábavy. 

Ak prichádzate z ďaleka, je možné sa ubytovať v Lesnej Záhrade už deň vopred na vlastné náklady, alebo môžete za symbolický poplatok 5eur prespať v Lotus Joga (www.lotusjoga.sk)

Cena:
180 eur (záloha 50eur uhradená do 31.12.) 
plná suma uhradená do 31.1. 2017 
200 eur do 1.2 2018
210 eur po 1.2.2018

Môžete/NEMUSÍTE sa prihlásiť vo dvojciach

Prerekvizity zručností – lietať ALEBO basovať:
suported shoulderstand, star, reverse star, low foot to hand.

Prihlásenie mailom na: yogafreaks@gmail.com
meno, počet osôb, ak ste, alebo vo Vašej skupine sú partneri (v živote) a chcete zdieľať izbu, či lôžko, dajte nám o tom v maili vedieť, či ste nevege stravníci, alebo čisto VEGE.

Odhlásenie: 
nenávratných 30% z ceny pre odhlásenie do 5.1. Pre odhlásených do 13.2. 2018 50% z ceny a pre odhlásených po tomto dátume100%. Investícia je prenosná na iného Vami nájdeného AcroYogína.

v cene je zahrnuté ubytovanie na dve noci, 6x strava , miestnosť na cvičenie a malé prekvapenie.

počet miest je vzhľadom k ubytovacej kapacite limitovaný.
zúčasniť sa Winter Campu bez ubytovania nie je možné.

AcroYoga Winter Camp with Michal and Nati. (AcroYoga level2 and Immersion teacher)

 

 

________________________ENGLISH______________________
Rezidential AcroYoga Winter Camp with Michal and Nati (AcroYoga level 1,2 and Immersion teacher)

Winter Acro Retreat will be intensive experience and fun.
A training routine for the overall improvement of our practice, especially during the winter, we need to calibrate and improove techniques for summer AcroFun in parks.
We will focus on developing the Individual, Pair, Group in Yoga Asana, Gymnastic Skills, Partner Acrobatics, Therapeutic flying and Thai Yoga Massage. We enjoy a lot of fun together.

If you come from far, it is possible to stay in Lesná Záhrada already one day ahead at your own expense, or you can spend a night for a symbolic 5eur fee at Lotus Joga (www.lotusjoga.sk)

Location: Permacultural Project- Lesná Záhrada, Hrubý Šúr, Slovakia (25 Km from Bratislava)

the price of the stay is: 180 euros paid in full amount till 31.12. 2017
200 eur to 1.2.2018
210 eur after 1.2.2018

The price includes two nights accommodation, 6x food, exercise room and a small surprise.

Cancellation policy:
irrecoverable 30% of the price if cancelled till 5.1., Until 13.2. 2018 50% off for cancellation. From this date is 100% irrecoverable. The of the investment is portable on another AcroYogin you find.

The number of spots is limited due to the accommodation capacity.
Attending Winter Camp without accommodation is not possible due to capacity or the room and this amazing structure.

You can / DO NOT sign in two

Prerequisites for Skills – Fly or Base:
suported shoulderstand, star, reverse star, low foot to hand.

Subscriptions by mail to: yogafreaks@gmail.com
name, number of people if you are or in your group are partners (in your life) and want to share a room or bed, let us know if you know little or no VEGE.

We are looking forward for new people, for more or less experienced, superheroes, fairis, unicorns, AcroYogis…..

nati, michal and AcroCrew