Lekcie

Joga pre začiatočníkov seniorov a pohybovo obmedzených

Joga je v pokročilejšom veku optimálnou aktivitou, je bezpečná a umožňuje nielen zlepšenie telesných a psychických schopností, je prínosom aj v sociálnej oblasti. Súčasnosť sa vyznačuje výraznými demografickými zmenami obyvateľstva a aj na Slovensku narastá...

Joga pre zdravší chrbát a oči

súhra zdanlivo nenáročných, ale hlboko pôsobiacich cvikov, ktoré za pomoci individuálneho prístupu k potrebám jednotlivcov na lekcii, pri pravidelnom cvičení pomôžu rozpohybovať nepriechodné miesta a posilniť oslabené, čo pomôže eliminovať aj odstrániť bolesti chrbta. Našťastie poznáme aj jednoduché cviky, ktoré pomôžu uvoľniť pnutie v unavených očiach a vyživiť ich.

Terapeutická Joga

Sekvencia hĺbkovo pôsobiacich jednoduchých cvikov v kombinácii s kľudom, zameraním pozornosti cez vizualizácie a precítenie vnútorného diania terapeuticky pôsobia a sú nakombinované tak, aby posilnili aj spriechodnili celé telo a zároveň aktivovali ozdravné procesy v oslabených miestach.

Joga a naše zdravie

sekvencia skvelých ľahko zapamätateľných cvikov. Táto lekcia je krásnou ukážkou a návodom ako cvičiť doma sami, aby sme sa na ďalších lekciách mohli rozvíjať pod vedením lektora.

AcroYoga 

je prax, kde spojením sily a jemnosti odomknete svoj potenciál.

AcroYogová prax spája tri prastaré línie. Yogu, ktorá jej dáva múdrosť a duchovný základ. Akrobaciu, cez ktorú nájdete v sebe silu, schopnosť riskovať a dosiahnuť zručnosti, o ktorých sme si mysleli, že sú nemožné. Ďalšou líniou AcroYogy sú Healing Arts. Tie podporujú ozdravovanie, relaxáciu a odovzdanosť, láskyplné dotyky, ktoré učia ako dávať a prijímať.

Na hodinách AcroYogy sa naučíte techniky na ovládanie jednotlivých častí nášho tela tak, aby ste ho vedeli zjednotiť. Následne všetko čo sa naučíte na zemi, budete vedieť aplikovať pri akrobatických kreáciách. Sústredíme sa na to, aby sme pracovali s pocitom bezpečia, ktorý okrem role Basera (ten, ktorý je dole) a Flyera (ten, ktorý je hore) zabezpečuje rola Spottera (ten, ktorý je pri nich a má dohľad nad a bezpečnosťou a správnosťou cvičenia). Práve to nám dovoľuje naučiť sa viac pochopiť správnosť a princípy.

AcroYoga spája ľudí. Cez hravosť objavíme radosť zo spojenia, oslávime svoje malé víťaztvá a odhalíme naše slabé miesta, na ktorých budeme uvedomele pracovať a práve tie sa tréningom stanú piliermi našej praxe a pochopením ako pracovať s vlastnou osobnosťou. Pomocou AcroYogy sa tiež naučíte komunikovať zrozumiteľne, pozitívne a citlivo počúvať, ale predovšetkým sa dobre zabavíte.

Na hodiny AcroYogy nemusíte prísť s partnerom, bude Vám stačiť pohodlné oblečenie, chuť objavovať, spolupracovať, stretnúť nových ľudí a pracovať na sebe.

YIN Joga Meridiany

Yin joga predstavuje pomerne novší štýl jogy, reflektuje potreby našej - prevažne "jangovej" doby. Vychádza z hatha jogy, no ide cez pomalé až statické pozície - či skôr stavy - a tým podporuje práve tú prepotrebnú jinovú kvalitu v nás - ponorme sa do spomalenia, trpezlivosti, rozvoju bdelej pozornosti, meditácie, vhľadu, rozpoznávania podstaty, prijímania, otvárania sa a do lásky. 
Ako hodina prebieha? Pre vonkajšieho pozorovateľa Yin joga vyzerá jednoducho - ako "ničnerobenie", pritom praktikujúci zažíva: intenzívne stavy, ktoré na fyzickej úrovni napríklad zasahujú a reálne oživujú stuhnuté časti tela. Učí sa svojim limitom intenzívnych telesných pocitov, upusteniu od výkonu podľa predstáv a rešpektovaniu svojho tela v danom momente. Cez statické jogové pozície (asany) a meditáciu spoznáva stavy (emočné, mentálne) a učí s nimi pracovať aj v bežnom živote. Na hodine je vždy min. 90 min. aktívneho cvičenia - sú fyzicky pomerne nenáročné, jednoduché, no mimoriadne účinné. Dynamikou sú skôr statické - výdržové (yin), vykonávajú sa v ľahu, sede a stoji, individuálne (a niektoré s možnou párovou variáciou.) K dispozícii máme vždy yin jogové pomôcky. Preberané sú zostavy, z nich si môžete neskôr vyberať cviky ovplyvňujúce vaše momentálne potreby, ročné / životné obdobia. Cez dychové a čikungové cvičenia kultivujeme toky energie prúdiace meridiánovými dráhami. výsledkom je zharmonizovanie, vitalita, "odblokovanie", a chuť žiť svoj život plnšie na všetkých úrovniach. Relaxujeme telo či oživujeme energiu aj cez osvojenie si automasáže v štýle terapie shiatsu a akupresúry, resp. reflexnej masáže chodidla. Vedie to k umeniu vnútorného prehmatávania sa (vjána) a vnútorného dýchania (pranajáma). Odporúčania k stravovaniu a očistným technikám či detoxikácii sú súčasťou podľa aktuálnej preberanej témy. Učivo sa ľahšie chápe aj cez názorné pomôcky (modely častí ľudského tela s akupunktúrnymi dráhami, anatomické mapy, masážne a akupresúrne nástroje, obrázky, videá, texty). Záverom hodín prebieha krátka riadená meditácia korešpondujúca s aktuálnou témou.

Tantrické meditácie

 

7.9. JOŽKO Joga Undressed

14.9. ANDREJKA

21.9. MARTIN A LUCKA

28.9. MARTIN A LUCKA

5.10. ANDREJKA

12.10. MARTIN A LUCKA

19.10. JOŽKO Joga Undressed

26.10. MARTIN A LUCKA

2.11. ANDREJKA

9.11. MARTIN A LUCKA

16.11. MARTIN A LUCKA

23.11. JOŽKO Joga Undressed